Skolråd 21/1

Nästa torsdag 21/1 kl 18.30 är det skolrådsmöte. Vi träffas inne i skolan. Ingång via huvudentrén. Följande punker finns på dagordningen:

* Punkter från föregående protokoll
* Ny ordförande. Nuvarande ordförande ska flytta till USA så vi är i starkt behov av en ny! 🙂
* Skolans dag
* Ekonomi
* Skolan informerar

Föregående protokoll finns som vanligt på hemsidan under protokoll. Välkomna!

Skolråd 24/11

Den 24:e november kl 18:30 är det åter igen skolråd. Vi kommer bl a diskutera skolmatsalstider och få information från det centrala skolrådet. Välkomna!

Årsmöte och skolrådsmöte ändrat till 7/10

Det har blivit en krock med det centrala skolrådet som också hålls den 28:e september. Vi flyttar därför vårt årsmöte och skolrådsmöte till den 7:e oktober istället. Samma tid och plats, kl 18:30 inne på skolan. Hoppas det inte orsakar allt för stora problem!

Välkomna!

Årsmöte och skolrådsmöte 7/10 (ändrat från 28/9)

Nu drar skolrådet igång igen! Den 7:e oktober kl 18:30 (inte 28:e september som tidigare annonserats) träffas vi inne i skolan för ett kort årsmöte följt av ett ordinarie skolrådsmöte. Gå in via huvudingången så hittar ni oss!

Dagordning, årsmöte

1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet
2. Fråga om mötet behöriga utlysande
3. Fastställande av dagordning
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
5. Val av justeringsmän, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet, samt rösträkningar
6. Skolrådets verksamhetsberättelse
7. Revisionsberättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för Skolrådet för den tid revisionen omfattar
9. Val av sammankallande/ordförande, kassör och sekreterare. Val av en suppleant till dessa tre skall göras på första skolrådsmötet för terminen
10. Behandling av förslag som väckts av Skolrådet eller inlämnats till Skolrådet av röstberättigad medlem senast 25 sept.
11. Övriga frågor

Har ni några frågor ni vill ta upp så lämna kommentar här eller maila ordforande (at) ljungenskolan.se

Det kom ett brev

Under skolrådet fick vi ett fint brev från klass 6B som äskar pengar för sin kommande skolresa till Bakken. Klart de får det!

Brev från 6B

Skolans dag 2015

Skolans-dag-flyer-2015-(liten)

Snart är det dags för året stora händelse på skolan! Välkomna!

Skolrådsmöte 7/5

Torsdag 7/5 är det dags för skolråd kl 18:30 där vi kommer planera skolans dag som går av stapeln 21/5. Vi kommer vara inne på skolan som vanligt.

Välkomna!

Skolrådsmöte 25/3

Onsdag 25/3 nästa vecka är det dags för skolråd kl 18:30. Vi kommer vara inne på skolan som vanligt. Vi kommer bl a få ta del av information från det centrala skolrådet.

Välkomna!

Skolrådsmöte 24/2

Nu är det dags för skolrådsmöte igen. Den 24:e feb kl 18:30 träffas vi inne i skolan i mötesrum ”Stora Yllet”.

Hoppas vi ses!

Skoltoa

En frågan som hela tiden återkommer är att eleverna (och föräldrar) tycker att toaletterna inte är fräscha på skolan. Vi är absolut inte ensamma om detta. I dagens Lilla Aktuellt Skola tar de upp ämnet:

http://www.svt.se/barnkanalen/lilla-aktuellt-skola/se-program/lilla-aktuellt-skola-lilla-aktuellt-skola-3

Frågan är vad som är bästa lösningen?