Protokoll från skolrådsmöten

Nu är det nya skolrådet tillbaka här på hemsidan och kommer att uppdatera den löpande med kallelser till skolrådsmöten och protokoll från dessa. Nu ligger protokoll från höstens tre möten uppe och du hittar dem under fliken protokoll.