Skolkatalogen är här!

Nu har äntligen skolkatalogen kommit i våra brevlådor. Vi bytte skolfotograf sedan några varit missnöjda med bilderna från tidigare år. Vad tycker ni om bilderna?