Om skolrådet

Vad är syftet?

Skolrådet ska vara ett stöd och en kommunikationskanal för elever, föräldrar och personal. Skolrådets möten skapar ett forum där vi gemensamt kan diskutera gemensamma frågor.

Vem är med?

Skolrådet består av två föräldrarepresentanter från varje klass samt representanter ifrån personal och skolledning. Alla övriga föräldrar är också välkomna att delta på möten.

Kan man påverka?

Skolans rektor är alltid adjungerad och informerar också om aktuella frågor i skolan som vi gemensamt diskuterar.

Skolrådet har också föräldrarepresentanter som sitter med i kommunens centrala skolråd, samverkansgruppen. Där kan vi föra fram frågor till kommunens ledning.

Vad gör vi mer?

Skolrådet har även en liten budget som består av den avgift som skolrådet tar in varje termin. Avgiften är 100 kr per familj och läsår och pengarna går oavkortat tillbaka till eleverna på olika sätt:

  • Extra material och uteleksaker
  • Fika på skolavslutningen
  • Träd som varje år planteras av de nya sexåringarna
  • Extra utflykter och aktiviteter på skolans dag

Har du frågor?

Om du har frågor och synpunkter som du vill föra vidare till skolrådet, ledningen eller kommun? Kontakta då skolrådet via din klassrepresentant eller skicka ett e-mail till:

skolradet@ljungenskolan.se

Du kan också ansluta dig på Ljungenskolans Facebook grupp:

http://www.facebook.com/ljungenskolan

Eller varför inte engagera dig själv?

Vi har möten regelbundet som presenteras på denna hemsida.

Våra stadgar

Andra länkar:

Kävlinge kommuns hemsida