Årsmöte och skolrådsmöte ändrat till 7/10

Det har blivit en krock med det centrala skolrådet som också hålls den 28:e september. Vi flyttar därför vårt årsmöte och skolrådsmöte till den 7:e oktober istället. Samma tid och plats, kl 18:30 inne på skolan. Hoppas det inte orsakar allt för stora problem!

Välkomna!

Årsmöte och skolrådsmöte 7/10 (ändrat från 28/9)

Nu drar skolrådet igång igen! Den 7:e oktober kl 18:30 (inte 28:e september som tidigare annonserats) träffas vi inne i skolan för ett kort årsmöte följt av ett ordinarie skolrådsmöte. Gå in via huvudingången så hittar ni oss!

Dagordning, årsmöte

1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet
2. Fråga om mötet behöriga utlysande
3. Fastställande av dagordning
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
5. Val av justeringsmän, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet, samt rösträkningar
6. Skolrådets verksamhetsberättelse
7. Revisionsberättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för Skolrådet för den tid revisionen omfattar
9. Val av sammankallande/ordförande, kassör och sekreterare. Val av en suppleant till dessa tre skall göras på första skolrådsmötet för terminen
10. Behandling av förslag som väckts av Skolrådet eller inlämnats till Skolrådet av röstberättigad medlem senast 25 sept.
11. Övriga frågor

Har ni några frågor ni vill ta upp så lämna kommentar här eller maila ordforande (at) ljungenskolan.se