Skolråd 21/1

Nästa torsdag 21/1 kl 18.30 är det skolrådsmöte. Vi träffas inne i skolan. Ingång via huvudentrén. Följande punker finns på dagordningen:

* Punkter från föregående protokoll
* Ny ordförande. Nuvarande ordförande ska flytta till USA så vi är i starkt behov av en ny! 🙂
* Skolans dag
* Ekonomi
* Skolan informerar

Föregående protokoll finns som vanligt på hemsidan under protokoll. Välkomna!